Vá tầng sinh môn

Có nên thực hiện vá tầng sinh môn?
Tầng sinh môn hay còn gọi là đáy chậu, có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tử cung, âm đạo, bàng quang, trực tràng và giúp giãn nở khi sinh bồn. Tuy nhiên, qua thời...