Phì đại cổ tử cung

Cách phát hiện biểu hiện của bệnh phì đại cổ tử cung
Cổ tử cung là bộ phận tiếp nối âm đạo với tử cung, giúp cho kinh nguyệt thoát ra ngoài qua âm đạo cũng như đảm nhận các chức năng sinh sản khác. Nằm ở vị trí đặc thù...